Primera etapa

Aquestes són les revistes que van des de l’any 2009 fins el 2015, quan la revista tenia el subtítol de La revista de les Ter-Cat i consta dels números 1 al 16.